Op 1 september is Emmy Carbonez als verpleegkundige gestart in de praktijk.

U kunt bij haar terecht voor:

  • Een (nuchter) bloedonderzoek, eventueel gevolgd door een consult bij de arts enkele dagen later ter bespreking van de resultaten,
  • Pré-operatief onderzoek en het invullen van het operatieboekje,
  • Het toedienen van vaccins,
  • Het verwijderen van hechtingen,
  • Wondzorg,
  • Het verwijderen van oorproppen,
  • De behandeling van wratjes.

Als verpleegkundige heeft Emmy toegang tot uw medisch dossier, en is zij ook gebonden door het beroepsgeheim.

Klinisch onderzoek, eventuele diagnosestelling en het voorschrijven van attesten en/of medicatie gebeurt nog steeds door de huisarts.

Een afspraak maken kan via de online agenda of via het secretariaat.

Een consult bij de verpleegkundige is momenteel kosteloos voor de patiënt.