Voorschriften en attesten

Voorschriften en hernieuwingen worden in principe alleen aan de patiënt op raadpleging gegeven.
Uw arts geeft u voldoende voorschriften mee tot een volgende controle vereist is.
Uw arts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen u steeds geweigerd worden.

Het invullen van uitgebreide medische formulieren(verzekering, invaliditeit,…) vraagt meer tijd. Gelieve dit te vermelden bij het maken van uw afspraak.