Wachtdienst

De praktijk is bereikbaar van 8u 's morgens tot 19u 's avonds.  Voor dringende medische hulp 's nachts en tijdens het weekend kunt u beroep doen op de huisarts van wacht.

Tel : 1733

Onze praktijk is ingeschakeld in het huisartsenwachtsysteem van de Huisartsenvereniging Midden West-Vlaanderen.

U kan terecht in Huisartsenwachtpost Alfa, Deltalaan 1, Roeselare.  De huisartsenwachtpost Alfa bevindt zich op de site van AZ Delta.  Volg de pijlen Spoed/Huisartsenwachtpost.
Indien u zich niet kunt verplaatsen, kunt u een huisbezoek aanvragen.